Η GreCan Natural Medicine μέσα στις πρώτες 37 Εγκριτικές Άδειες

Ένα χρόνο μετά την θεσμοθέτηση κανονιστικού πλαισίου για την έγκριση καλλιέργειας & μεταποίησης φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, και ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν παραλάβει 116 αιτήσεις ελληνικών & ξένων επενδύσεων, ήδη οι 37 πρώτες εξασφάλισαν Εγκριτική Άδεια, μεταξύ των οποίων και η GreCan Natural Medicine, ενώ παράλληλα άλλες 12 βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και τιμητικό είναι το γεγονός ότι οι 11 από τις 37 Εγκριτικές Άδειες, δηλώθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία. Ως εκ τούτου αυτό αποτελεί πόλο έλξης επενδύσεων σε τεχνολογική & φαρμακευτική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Επόμενα βήματα της GreCan Natural Medicine, η άμεση έναρξη εργασιών ανέγερσης μονάδας επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης, με σκοπό την ολοκλήρωση αυτής εντός του 2020.

Μαργαρίτα Ι. Κοσμαρίκου
για την,
GRECAN Natural Medicine
[email protected]