Ελληνική Νομοθεσία για την Φαρμακευτική Κάνναβη

  • NOMOΣ. 4523 Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ A΄ 41/07.03.18).
  • ΚΥΑ aριθμ.51483/700/Φ.15. Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης (ΦΕΚ B΄ 1692/15.05.18).
  • (ΦΕΚ B΄ 2840/16.07.18). Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή και την κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης
  • Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 51483/3700/Φ.15/2018 (Β' 1692) κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης». (ΦΕΚ Β΄ 4426/ 5.10. 2018)
  • Τροποποίηση της αριθμ. 51483/700/Φ.15/2018 (Β’ 1692) κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης (ΦΕΚ Β΄ 5129/ 15.11. 2018)